звіт

звіту з праці за серпень 2017 року (форма № 1-ПВ (місячна))