звіти, довідки

Останній день подання:

інформації про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (форма № 1-ПА (квартальна)), за III квартал 2020 року

Останній день подання:

звіту про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії  за вересень 2020 року (форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна))

звіту про виконання будівельних робіт за вересень 2020 року (форма № 1-кб (місячна))

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за вересень 2020 року

звіту про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу за III квартал 2020 року (форма № 14-ЗЕЗ (квартальна))

звіту про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи за III квартал 2020 року (форма № 5-НО (зведена) (квартальна))

Останній день подання:

довідки про використані розрахункові книжки за вересень 2020 року

Останній день подання:

фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами коштів державного й місцевих бюджетів за III квартал 2020 року