звіти, довідки

Останній день подання:

звіту про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії  за серпень 2020 року (форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна))

звіту про виконання будівельних робіт за серпень 2020 року (форма № 1-кб (місячна))

звіту про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням за серпень 2020 року (форма № 1-ПО (зведена) (місячна))

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за серпень 2020 року

Останній день подання:

довідки про використані розрахункові книжки за серпень 2020 року

Останній день подання:

заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з IV кварталу 2020 року та розрахунка доходу за попередній календарний рік