розрахунки, декларації, звіти

Останній день подання:

звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за квітень 2020 року*

звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за квітень 2020 року*

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за квітень 2020 року*

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за квітень 2020 року*

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за квітень 2020 року*

звіту про економічні показники короткострокової статистики промисловості за квітень 2020 року (форма № 1-ПЕ (місячна))

звіту про транспортування вантажів магістральними трубопроводами за квітень 2020 року (форма № 12-труб (місячна))

Останній день подання:

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал 2020 року для платників, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

податкової декларації з податку на додану вартість за I квартал 2020 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу 

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2020 року

податкової декларації з туристичного збору за I квартал 2020 року

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за I квартал 2020 року платниками 3-ї групи

податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи за I квартал 2020 року платниками 3-ї групи

податкової декларації екологічного податку за I квартал 2020 року

податкової декларації з рентної плати за I квартал 2020 року та додатків до неї:

Останній день подання:

розрахунка частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за I квартал 2020 року

розрахунка податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за I квартал 2020 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

розрахунка податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за I квартал 2020 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

розрахунка з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3 до Декларації), за I квартал 2020 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до Декларації) за I квартал 2020 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до Декларації) за I квартал 2020 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8 до Декларації), за I квартал 2020 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до Декларації) за I квартал 2020 року

податкового розрахунка сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за I квартал 2020 року (форма № 1ДФ)

розрахунка з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до Декларації) за I квартал 2020 року

Останній день подання:

фінансової звітності за I квартал 2020 року до органів ДПСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)