звіти, довідки

Останній день подання: звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1) за вересень 2019 року

Останній день подання: довідки про використані розрахункові книжки за вересень 2019 року

Останній день подання: фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами коштів державного й місцевих бюджетів за IІI квартал 2019 року