звіти декларації

Останній день подання:

звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за липень 2019 року

звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за липень 2019 року

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за липень 2019 року

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за липень 2019 року

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за липень 2019 року

звіту про суми податкових пільг за II квартал 2019 року

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

розрахунка частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за півріччя 2019 року

розрахунка податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за півріччя 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

розрахунка податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за півріччя 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

фінансової звітності за півріччя 2019 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

податкової декларації з податку на додану вартість за II квартал 2019 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу 

податкового розрахунка сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за II квартал 2019 року (форма № 1ДФ)

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за II квартал 2019 року платниками, віднесеними до 3-ї групи

податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи за II квартал 2019 року платниками, віднесеними до 3-ї групи

податкової декларації екологічного податку за II квартал 2019 року

податкової декларації з рентної плати за II квартал 2019 року

розрахунка з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Додаток 1 до Декларації) за II квартал 2019 року

розрахунка з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (Додаток 3 до Декларації), за II квартал 2019 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (Додаток 6 до Декларації) за II квартал 2019 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (Додаток 7 до Декларації) за II квартал 2019 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води (Додаток 5 до Декларації) за II квартал 2019 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (Додаток 8 до Декларації), за II квартал 2019 року

розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (Додаток 9 до Декларації) за II квартал 2019 року

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2019 року

податкової декларації з туристичного збору за півріччя 2019 року