звіти

Останній день подання:

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за I квартал 2019 року (форма № 1-опт (квартальна)Форма № 1-опт (квартальна), затверджена наказом Держстату від 13.07.2018 р. № 149.

звіту про обсяги реалізованих послуг за I квартал 2019 року (форма № 1-послуги (квартальна)Форма № 1-послуги (квартальна), затверджена наказом Держстату від 30.11.2016 р. № 229. 

фінансової звітності за I квартал 2019 року: Пункт 6 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1);  Пункт 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2); Пункт 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м); Пункт 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мсПункт 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.