звіти

Останній день сплати:

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2019 року

фінансової звітності за 2018 рік до органів статистики - всіма підприємствами

Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3)

Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)Звіту про власний капітал (форма № 4)

Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5)

Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6)

Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

структурного обстеження підприємства за 2018 рік (форма № 1-підприємництво (річна))

труктурного обстеження підприємства за 2018 рік (форма № 2-підприємництво (річна))

звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2018 рік (форма № 10-ПІ)

авансового внеску з туристичного збору за лютий 2019 р. платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця