звіти

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за III квартал 2018 року (форма № 1-опт (квартальна))

звіту про обсяги реалізованих послуг за III квартал 2018 року (форма № 1-послуги (квартальна))

фінансової звітності за 9 місяців 2018 року:
- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (
форма № 1); 
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (
форма № 2);
- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (
форми № 1-м, 2-м);
- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (
форми № 1-мс, 2-мс)