звіти розрахунки декларації

звіту про суми податкових пільг за I квартал 2018 року

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за I квартал 2018 року

розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

фінансової звітності за I квартал 2018 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу:
- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);
- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, у т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за I квартал 2018 року

податкової декларації з податку на додану вартість за I квартал 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за I квартал 2018 року (форма № 1ДФ)

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за I квартал 2018 року платниками, віднесеними до 3-ї групи

податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи за I квартал 2018 року платниками, віднесеними до 3-ї групи

податкової декларації екологічного податку за I квартал 2018 року

податкової декларації з рентної плати за I квартал 2018 року

розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Додаток 1 до Декларації) за I квартал 2018 року

розрахунку з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (Додаток 3 до Декларації), за I квартал 2018 року

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (Додаток 7 до Декларації) за I квартал 2018 року

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води (Додаток 5 до Декларації) за I квартал 2018 року

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (Додаток 8 до Декларації), за I квартал 2018 року

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (Додаток 9 до Декларації) за I квартал 2018 року

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2018 року

податкової декларації з туристичного збору за I квартал 2018 року