звіти

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за I квартал 2018 року (форма № 1-опт (квартальна))

звіту про обсяги реалізованих послуг за I квартал 2018 року (форма № 1-послуги (квартальна))

фінансової звітності за I квартал 2018 року:
– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 
– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);
– Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);
– Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)