звіти плати

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2018 року

фінансової звітності за 2017 рік до органів статистики - всіма підприємствами, а також до органів доходів та зборів - платниками податку на прибуток, у яких звітний період дорівнює календарному року: 
– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 
– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);
– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
– Звіту про власний капітал (форма № 4);
– Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5);
– Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6);
– Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);
– Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

структурного обстеження підприємства за 2017 рік (форма № 1-підприємництво (коротка, річна))

структурного обстеження підприємства за 2017 рік (форма № 1-підприємництво (річна))

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2017 рік (форма № 1-опт (квартальна, річна))

звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2017 рік (форма № 10-ПІ)