звіти, розрахунки, декларації

звіту по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за 2017 рік (форма № Ф4-ФСС з ТВП)

податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2018 році

декларації акцизного податку за грудень 2017 року

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за грудень 2017 року

податкової декларації з рентної плати за грудень 2017 року

розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за грудень 2017 року

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за грудень 2017 року

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за грудень 2017 року

фінансової звітності розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів за 2017 рік