Категорія справи №

804/6018/15

: Адміністративні справи (з 01.01.2019); Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо; адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них; податку на прибуток підприємств.

Надіслано судом: 29.09.2021. Зареєстровано: 01.10.2021. Оприлюднено: 01.10.2021.

Дата набрання законної сили: 28.09.2021

Номер судового провадження: К/9901/37769/18


Описание: Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року

м. Київ

справа № 804/6018/15

адміністративне провадження № К/9901/37769/18

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Хохуляка В.В.,

суддів - Бившевої Л.І., Ханової Р.Ф.,  

розглянув у попередньому судовому засіданні як суд касаційної інстанції справу за позовом Державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, провадження у якій відкрито за касаційною скаргою Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у                                      м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління ДФС на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.06.2015 (суддя - Барановський Р.А.) та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19.05.2016 (головуючий суддя - Богданенко І.Ю., судді: Дадим Ю.М.,    Уханенко С.А.) у справі №804/6018/15.

встановив:

Державне підприємство «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі - ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод»)  звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просило суд скасувати податкові повідомлення-рішення Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів (далі - СДПІ з ОВП у                                  м. Дніпропетровську) від 12.12.2014 №0000214203 та №0000204203.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.06.2015, залишеною без змін ухвалою  Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19.05.2016, позов задоволено.

Не погодившись з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, СДПІ з ОВП у                     м. Дніпропетровську оскаржила їх у касаційному порядку.

У касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.06.2015, ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19.05.2016 та прийняти нове рішення, яким відмовити в позові повністю.

В обґрунтування своїх вимог СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, статей 139, 198 Податкового кодексу України.  

Так, відповідач зазначає, що ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» не підтверджено правомірність  формування даних податкового обліку за оспорюваними господарськими операціями з огляду на недоліки представленої на перевірку первинної документації, порушення контрагентами позивача податкової дисципліни, відсутність у них необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності, що свідчить про відсутність реального вчинення господарських операцій з придбання підрядних робіт від спірних постачальників та їх подальше використання в господарській діяльності.

Позивач не скористався своїм правом та не надав відзив на касаційну скаргу, що не перешкоджає розгляду даної касаційної скарги.

Переглядаючи оскаржувані судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, перевіряючи дотримання судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права при встановленні фактичних обставин у справі та правильність застосування ними норм матеріального права, Верховний Суд дійшов висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Як з`ясовано судами попередніх інстанцій, на підставі наказу від 01 жовтня 2014 року №540 та відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, 78.1.1 пункту 78.1 статті 78, пункту 79.2 статті 79 Податкового кодексу України СДПІ з ОВПП у                                           м. Дніпропетровську проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» (код ЄДРПОУ 14310112) з питань дотримання вимог податкового законодавства України при взаємовідносинах з ТОВ НВП «Укрспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 32448135) за період з 01.03.2012 по 31.07.2012.

За результатами проведеної перевірки складено акт від 21.11.2014 №638/28-01-42-03-10-14310112, в якому відображено висновки про порушення ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод»:

пункту 138.2 статті 138, підпункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 Податкового кодексу України, внаслідок чого платником занижено податок на прибуток 2690101, 00 грн.; пунктів 198.1, 198.3, 198.6 статті 198, статті 201 Податкового кодексу України, внаслідок чого занижено суму податку на додану вартість за рахунок завищення податкового кредиту за період з 01.03.2012 по 31.07.2012 на суму 2739958, 00 грн. з огляду на непідтвердження реального факту придбання позивачем підрядних робіт у ТОВ НВП «Укрспецмонтаж».

Обґрунтовуючи свою позицію, відповідач посилався на податкову інформацію щодо постачальників позивача, де вказано про відсутність у них в достатній кількості майна, основних фондів та трудових ресурсів, необхідних для провадження фактичної господарської діяльності та виконання договірних зобов`язань перед контрагентами; дефектність представлених первинних документів, що свідчить про відсутність реального вчинення господарських операцій з отримання підрядних робіт від спірних постачальників та їх подальше використання в господарській діяльності.

  

На підставі названого акту перевірки, 12.12.2014 відповідачем прийнято наступні  податкові повідомлення рішення:

№0000214203, згідно з яким збільшено суму податкового зобов`язання з податку на прибуток на загальну суму 4035151,50 грн., в т.ч. за основним платежем в сумі                                2690101,00 грн. та за штрафними санкціями у розмірі 1345050,50 грн.;

№0000204203 від 12.12.2014, згідно з яким збільшено суму податкового зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 4109937, 00 грн., в т.ч. за основним платежем в сумі 2739958, 00 грн. та за штрафними санкціями у розмірі                                                                      1369979,00 грн.

Згідно із приписами статті 75 Податкового кодексу України: контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Відповідно до статті 79 Податкового кодексу України - документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником контролюючого органу рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом. Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Виконання умов цієї статті надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки. Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов`язкова.

Судами попередніх інстанції встановлено відсутність доказів направлення позивачу контролюючим органом наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки від 01.10.2014 №540.

У відповідності до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу              України - документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, у разі отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов`язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Також з`ясовано, що відповідач, внаслідок отримання податкової інформації, звернувся до державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» з запитом від 02.08.2013 №3120/10/23.1-14 щодо надання пояснень та їх документального підтвердження в порядку статей 16, 78 Податкового кодексу України по взаємовідносинам з ТОВ НВП «Укрспецмонтаж» за період березень-червень 2012 року, а саме просив надати копії первинних документів, зокрема: договорів та специфікацій до них, податкових накладних, накладних на придбання товару (актів приймання-передачі), платіжних доручень або векселів актів взаємозаліку, товарно-транспортних накладних, а також зазначив щодо необхідності надання пояснень по досліджуваним господарським операціям.

18.11.2013 СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську повторно звернулася до позивача з аналогічними вимогами.

Судами встановлено, що державним підприємством «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» як на запит від 02.08.2013, так і на запит від 18.11.2013 надано письмові пояснення щодо запитуваних відносин з товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством «Укрспецмонтаж» разом із копіями відповідної первинної документації.

Таким чином, позивачем виконано вимоги податкового законодавства щодо надання пояснень та їх документального підтвердження на обов`язковий письмовий запит контролюючого органу.

При цьому, відповідач в обґрунтування правомірності наказу про проведення перевірки не посилався на наявність недоліків у поясненнях ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» та їх документального обґрунтування, а фактично стверджує про отримання додаткової інформації, яка свідчить про можливе порушення платником податків податкового законодавства.

Підпункт 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України або інші підпункти даної норми не містять такої обставини, для здійснення контролюючим органом документальної позапланової перевірки, як отримання додаткової податкової інформації про факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства за умови, що платником надавались пояснення та їх документальне підтвердження за попереднім запитом.

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться за зверненням такого платника податків або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження (абзац 1 пункту 78.2 статті 78 Податкового кодексу України).

Судами встановлено, що проведена СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську перевірка не відноситься до перевірок, визначених наведеною нормою.

Отже, наведені законодавчі норми та встановлені обставини справи свідчать, що перевірку проведено без дотримання обов`язкових для цього умов, що є підставою для висновку про протиправність проведення перевірки, результати якої встановлено в акті перевірки.

Верховним Судом викладено правову позицію (зокрема, але не виключно, у постановах від 29.07.2021 у справі № 540/1899/19, від 27.05.2021 у справі №320/2460/19, від 20.12.2018 у справі №815/1851/15) про те, що у випадку протиправності дій щодо проведення перевірки, прийнятий за її результатами акт індивідуальної дії підлягає визнанню протиправним та скасуванню.

Крім того, надаючи оцінку висновкам контролюючого органу про порушення правила оподаткування при оцінці господарських операцій позивача з ТОВ НВП «Укрспецмонтаж» встановлено, що в ході проведення перевірки господарських відносин позивача з ТОВ НВП «Укрспецмонтаж» відповідачем досліджувались первинні та бухгалтерські документи, а саме: договори з додатковими угодами та додатками «Договірна ціна»; локальні кошториси на виконання робіт; акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; податкові накладні, розрахунки коригування за перевіряємий період; журнали-ордера та оборотно-сальдові відомості по рахункам 631, 634; банківські виписки; копія ліцензії, виданої товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству «Укрспецмонтаж» інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області на проведення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури від 15.09.2011, серія АВ №588334, термін дії з 14.09.2011 по 14.09.2016; копія дозволу, виданого ТОВ НВП «Укрспецмонтаж» територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки від 22.07.2011 №667.11.12-45.21.1, термін дії з 22.07.2011 по 22.07.2016.

СДПІ з ОВПП у м. Дніпропетровську не наведено переконливих доводів, що ґрунтуються на об`єктивній інформації та спростовують факти господарської діяльності, засвідчені вказаними документами.

Не подано відповідачем і належних доказів на підтвердження недобросовісності позивача як платника податків або можливої фіктивності його постачальників, не наведено будь-яких доводів щодо здійснення ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» розглядуваних операцій за відсутності розумних економічних причин (ділової мети) та наміру одержати економічний ефект тощо.

На момент здійснення спірних господарських операцій позивач та його контрагент були належним чином зареєстровані як юридичні особи та платники податку на додану вартість, установчі документи недійсними в судовому поряду не визнавалися.

Також враховано, що в акті державної податкової інспекції у Жовтневому районі                   м. Дніпропетровська від 21.12.2012 №5086/22-710/32448135, а також акті державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська від 27.08.2013 №343/22-02/32448135 зазначено про відсутність розбіжностей по податковим зобов`язанням товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства «Укрспецмонтаж» та державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод».

Посилання контролюючого органу на податкову інформацію щодо постачальника позивача як на підставу для відмови в задоволенні позову, правомірно не взято до уваги судами попередніх інстанцій, оскільки податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку від дотримання його контрагентами податкової дисципліни та правильності ведення ними податкового або бухгалтерського обліку, від їх господарських та виробничих можливостей.

Відповідно до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Отже, враховуючи, встановлені судами попередніх інстанцій обставини у сукупності, суд касаційної інстанції погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про задоволення позовних вимог та скасування спірних податкових повідомлень-рішень.

З огляду на викладене та враховуючи, що за правилами частини другої статті 341 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази, судами першої та апеляційної інстанцій виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності з нормами матеріального права, постановлено обґрунтоване рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи. Висновки судів про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності, а тому підстав для їх перегляду з мотивів, викладених в касаційній скарзі, не вбачається.

Керуючись статтями 341, 343, 349, 350, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

постановив:

Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління ДФС залишити без задоволення.

Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 15.06.2015 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19.05.2016 у справі №804/6018/15 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття , є остаточною та не може бути оскаржена.

СуддіВ.В. Хохуляк Л.І. Бившева   Р.Ф. Ханова