ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРЯЮЧИХ ОРГАНІВ

Підприємство може зазнавати перевірок цілого ряду (скоріше, рядів) державних контролюючих органів. Ряди ці не завжди стрункі, але настільки численні, що про своє "щастя" особистого спілкування з представниками деяких з них керівник навіть не здогадується, поки воно не відбудеться. І це навіть не припущення: нижче ми наведемо перелік основних контролюючих органів, що мають право проведення перевірок на підприємствах. З деякими з них підприємці розпочинають своє спілкування ще на етапі створення і реєстрації підприємства, продовжуючи "регулярні відносини" протягом всього періоду його існування. Інші ж можуть проявити себе пізніше, коли, як здається, працюючому як годинник механізму підприємства вже нічого перешкодити не може, з'являється ВІН - уповноважений представник органів державної влади - з яким-небудь простим запитанням: "А чим це ви тут, власне, займаєтеся?". І вмить незнання власних прав і його обов'язків дає переважну, в прямому значенні слова, перевагу стороні перевіряючій.

Перелік не повний, і, крім основних, існує ще безліч спеціалізованих "контролерів". Але якщо, наприклад, Вашим бізнесом не є промисловий лов риби, то побачити на своєму підприємстві державного інспектора рибохорони Вам навряд чи доведеться. До переліку не увійшли державні органи, які здійснюють перевірки ліцензіатів. 

N з/п

Найменування перевіряючого органу

Сфера нагляду

1.

Державна фіскальна служба України

- сплата податків та зборів;
- митна справа;
- готівкові розрахунки, РРО;
- обіг алкогольних напоїв та тютюнових виробів

2.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

- санітарне законодавство;
- ветеринарна медицина;
- фітосанітарний контроль;
- безпечність харчових продуктів;
- захист прав споживачів;
- антитютюнове законодавство;
- ціноутворення;
- охорона прав на сорти рослин;
- використання ГМО, насінництво та розсадництво;
- якість зерна; 
- виробництво та обіг органічної продукції;
- ринковий та метрологічний нагляд

3.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

- пожежна безпека;
- техногенна безпека;
- цивільний захист

4.

Державна служба України з питань праці

- законодавство про працю;
- зайнятість населення;
- діяльність, пов'язана з об'єктами підвищеної небезпеки;
- дозиметричний контроль робочих місць;
- гірничний нагляд;
- ринковий нагляд і контроль за нехарчовою продукцією

5.

Пенсійний фонд України

- пенсійне страхування

6.

Фонд соціального страхування України

- соціальне страхування

7.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

- земельне законодаство

8.

Державна екологічна інспекція України

- охорона та використання земель;
- охорона навколишнього середовища;
- використання та охорона природних ресурсів;
- екологічна та радіаційна безпека;
- біологічна та генетична безпека;
- поводження з відходами

9.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

- містобудівна діяльність

10.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

- телекомунікація;
- користування радіочастотним ресурсом

11.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

- криптографічний та технічний захист державних інформаційних ресурсів;
- послуги електронного цифрового підпису

12.

Антимонопольний комітет України

- економічна конкуренція

13.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

- сертифікація продукції;
- інтелектуальна власність

14.

Державна аудиторська служба України

- розподіл та використання бюджетних коштів;
- публічні закупівлі

15.

Уповноважений ВРУ з прав людини у сфері захисту персональних даних

- законодавство про захист персональних даних

16.

Військові комісаріати

- військовий облік  військовозобов'язаних осіб

17.

СБУ

- конфіденційна інформація, що є власністю держави

18.

Державна служба статистики України

- статистичні дані

19.

Міністерство внутрішніх справ України

-  підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;
- обов'язковий технічний контроль транспортних засобів;

20.

Державна служба України з безпеки на транспорті

- автомобільний транспорт;
- міський електричний транспорт;
- залізничний транспорт;
- морський та річковий транспорт

21.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

- діяльність з недержавного пенсійного забезпечення;
- діяльність інститутів спільного інвестування;
- діяльність на ринку цінних паперів;
- діяльність уповноважених рейтингових агентств;
- діяльність компаній з управління активами

22.

Державна служба якості освіти України

- освітня діяльність

23.

Національний банк України

- банківська діяльність;
- платіжні системи

24.

Фонд державного майна України

- приватизація державного майна;
- відчуження, оренда та користування державного майна;
- оціночна діяльність 

25.

Міністерство фінансів України

- пробірний контроль;
- аудиторська діяльність;
- випуск та проведення лотерей

26.

Державна служба фінансового моніторингу України

- діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу

27.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

- діяльність фінансових установ;
- діяльність бюро кредитних історій

28.

Державна служба експортного контролю України

- міжнародна передача товарів військового призначення, подвійного використання

29.

Державна інспекція енергетичного нагляду України

- електроенергетика та теплопостачання

30.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

- якість та безпека лікарських засобів, медичних виробів;
- обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

31.

Органи місцевого самоврядування

- благоустрій;
- торгівля;
- побутове обслуговування;
- ресторане господарство;
- житлово-комунальне господарство