ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2019 рік

Стаття 1. Визначити на 2019 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1.026.131.809,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 928.507.915 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 97.623.894,2 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.112.129.997,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.005.767.548,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 106.362.449 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.728.634,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.322.346,8 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.406.288,1 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.719.766,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 679.913,2 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.039.853,3 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 89.989.320 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 69.617.200 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 20.372.120 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6 і N 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2019 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2019 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених цим Законом.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 388.630.087,1 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2019 році державні гарантії в обсязі до 27.280.659,7 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення часткового виконання (не більше 80 відсотків) боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 5.000.000 тис. гривень).

Програми, пов'язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційного проекту будівництва Дністровської гідроакумулюючої електричної станції (у складі трьох гідроагрегатів), інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електричної станції (у складі чотирьох гідроагрегатів), виключно за умови, що не менше 70 відсотків зазначеного фінансування використовується для закупівлі устаткування, обладнання та/або комплектуючих, країною походження яких є Україна.

Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання;

г) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування проектів Державної іпотечної установи із забезпечення житлом громадян на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

Стаття 8. Установити у 2019 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 4173 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 25,13 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році не може становити більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2019 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 та 431 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб'єкти, що провадять господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

6) внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

7) митні платежі (податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), ввізне мито), отримані при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів";

8) до 10 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету, - за рішенням Кабінету Міністрів України;

9) надходження від іноземних суб'єктів господарювання та організацій за окремими договорами (такі надходження зараховуються за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження").

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

6) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики, підтримки реалізації державної екологічної політики, підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

15) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 статті 13 цього Закону);

16) фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

17) забезпечення функціонування і реформування контролюючих органів та органів доходів і зборів у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та Митному кодексі України (у тому числі на закупівлю скануючих систем стаціонарного типу та на оплату праці посадових осіб і працівників, які залучені до реформування таких органів) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

18) поповнення статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2019 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 47.600.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в частині першій цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на такі облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2019 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2019 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування та договорів на придбання продуктів харчування за каталогом, які діяли у 2018 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України в установленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за такою заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків освітньої і медичної субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

При розподілі резерву освітньої субвенції для бюджетів Балтської міської об'єднаної територіальної громади Одеської області, Біляївської міської об'єднаної територіальної громади Одеської області та Лиманської міської об'єднаної територіальної громади Донецької області враховуються особливості утворення таких громад як об'єднаних територіальних громад з адміністративним центром у містах обласного значення і застосовується формульний розрахунок освітньої субвенції як для бюджетів об'єднаних територіальних громад із зазначенням відповідного рівня бюджету.

Стаття 21. Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України провадитимуть процедури ліквідації у 2019 році відповідно до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

Стаття 22. Розподіл коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Здійснення природоохоронних заходів" (код 2401270) та "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об'єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету інформують щокварталу Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 23. Установити, що з 1 квітня 2019 року через Національну службу здоров'я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється:

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;

пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Стаття 24. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п'ятої статті 242 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на:

покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон у сумі 4.000.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені у сумі 1.500.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград у сумі 1.000.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь за маршрутом Запоріжжя - Маріуполь у сумі 1.000.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв за маршрутом Кропивницький - Миколаїв у сумі 1.000.000 тис. гривень;

розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного у сумі 200.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка у сумі 2.000.000 тис. гривень;

реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку в сумі 1.000.000 тис. гривень.

Стаття 25. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень частини третьої статті 1031 Бюджетного кодексу України, перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів за рахунок визначеної цією статтею Кодексу субвенції затверджується відповідною обласною державною адміністрацією, Київською міською державною адміністрацією за погодженням з Державним агентством автомобільних доріг України та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 26. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень абзацу першого частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами тих об'єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2018 році.

Стаття 27. Установити, що кошти державного фонду регіонального розвитку (код 2761070) у сумі 500.000 тис. гривень спрямовуються на фінансове забезпечення реалізації проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету".

Стаття 28. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 241 Бюджетного кодексу України, 50 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку розподіляються Кабінетом Міністрів України на реалізацію пріоритетів економічного зростання та підвищення рівня життя громадян.

Стаття 29. Установити, що, як виняток з положень частини третьої статті 241 Бюджетного кодексу України, народні депутати України можуть подавати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті Кодексу та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.

Стаття 30. Установити, що у разі здійснення у 2019 році видатків бюджету міста Києва на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 1.500.000 тис. гривень), капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (але не більше 700.000 тис. гривень), об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури (але не більше 2.500.000 тис. гривень) відповідно до переліку, що погоджується Кабінетом Міністрів України, Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, але не більше залишку такої заборгованості, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. До утворення в установленому порядку нового міністерства, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у справах ветеранів, у 2019 році забезпечення діяльності такого міністерства здійснюватиметься відповідно до вимог абзацу першого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 22 Бюджетного кодексу України, у разі створення нового міністерства, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у справах ветеранів, Кабінет Міністрів України може визначити таке міністерство головним розпорядником коштів державного бюджету за новими бюджетними програмами з урахуванням частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України в межах бюджетних призначень, встановлених центральним органам виконавчої влади, функції яких передаються до новоутвореного міністерства.

Стаття 32. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об'єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

У 2019 році субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається без обов'язкового співфінансування здійснення відповідних заходів з місцевих бюджетів.

Стаття 33. Установити, як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, що нерозподілений залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету та спрямовується на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, на забезпечення житлом громадян, зокрема учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які потребують поліпшення житлових умов, в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 34. Розподіл коштів за напрямами (заходами) за бюджетною програмою "Поповнення статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" (код 1201590) здійснюється на підставі пропозиції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Стаття 35. Установити, що у 2019 році у разі надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, такі кошти у сумі 524.000 тис. гривень зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Міністерству оборони України на облаштування військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) та їх всебічне забезпечення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2. Додатки NN 1 - 9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Зупинити на 2019 рік дію:

абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2017 р., N 48, ст. 436) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

частини першої статті 121, частин першої, другої і п'ятої статті 122 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 90; 2014 р., N 20-21, ст. 712);

абзацу п'ятого частини шостої статті 31 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43);

абзацу першого частини другої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2016 р., N 4, ст. 43) у частині обмеження кількості заступників керівника центрального органу виконавчої влади.

4. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2014 р., N 29, ст. 942; 2017 р., N 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частини п'ятої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2017 р., N 2, ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34-35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40-41, ст. 379; 2017 р., N 2, ст. 25); Закону України "Про пробацію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); абзацу другого частини третьої статті 51 та абзаців другого - п'ятого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43; 2017 р., N 2, ст. 25) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

5. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2019 року.

6. У пункті 2 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89) цифри "2019" замінити цифрами "2020".

7. У пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 24, ст. 164) цифри "2019" замінити цифрами "2020".

8. Установити, що у 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2018 року.

9. Установити, що у 2019 році перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів (податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), ввізне мито), отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", зараховується до спеціального фонду державного бюджету і спрямовується Пенсійному фонду України на проведення індексації пенсій.

10. Установити, що у 2019 році положення статті 242, пунктів 2 і 3 частини третьої статті 29, пункту 21 частини четвертої статті 30 і пункту 41 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України застосовуються з урахуванням положень пункту 7 статті 11, пункту 16 статті 14 і пункту 9 Прикінцевих положень цього Закону.

11. Установити, що у 2019 році Міністерство оборони України має право здійснювати в установленому порядку перерозподіл видатків розвитку, передбачених за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" (код 2101020), на виплату військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення.

12. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов'язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов'язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

13. Установити, що у 2019 році:

проектування робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів загальновійськового, житлового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об'єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також об'єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень;

роботи з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів, визначених абзацом другим цього пункту, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Виконання таких робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Кабінету Міністрів України забезпечити внесення змін до своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо спрощення порядку проектування та виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів, визначених абзацом другим цього пункту, на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил.

14. Кабінету Міністрів України:

забезпечити формування державного замовлення на підготовку фахівців, передбачивши здійснення заходів щодо приведення показників державного замовлення у відповідність із потребами держави та ринку праці, запровадження профілізації вищої освіти при формуванні державного замовлення за напрямами (спеціальностями) та визначення обсягів державного замовлення з урахуванням профільності закладів вищої освіти I - IV рівнів акредитації;

запровадити механізм індикативної собівартості (в обсягах мінімального розміру вартості навчання за кожною спеціальністю (спеціалізацією) відповідно до ліцензійних умов);

здійснити перегляд нормативів чисельності студентів (курсантів) на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у закладах вищої освіти III - IV рівнів акредитації державної власності з метою їх збільшення;

вжити заходів щодо забезпечення автономізації закладів вищої освіти;

опрацювати питання щодо створення єдиної електронної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти;

встановити нормативи чисельності студентів денної форми навчання на одну штатну посаду викладача у закладах вищої освіти I - II рівнів акредитації.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству культури України:

забезпечити здійснення видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у закладах вищої освіти I - II рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу закладів вищої освіти III - IV рівнів акредитації державної власності, як виняток з положень підпункту "в" пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України, за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах закладів вищої освіти III - IV рівнів акредитації державної власності;

затвердити відповідно до середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці плани заходів і графіки модернізації та оптимізації мережі закладів вищої освіти з урахуванням необхідності їх укрупнення з метою створення освітніх холдингів, оптимізації штатної чисельності, перегляду напрямів використання бюджетних коштів та коштів, отриманих від провадження фінансово-господарської діяльності, та їх пріоритетного спрямування на підвищення якості надання освітніх послуг;

провести інвентаризацію державного майна, яке закріплене за закладами вищої освіти на основі права господарського відання або передано їм у власність, для забезпечення його подальшого ефективного використання.

15. Кабінету Міністрів України у місячний строк визнати спроможною Мукачівську міську об'єднану територіальну громаду у складі територіальних громад міста Мукачева та сіл Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній Коропець, Нове Давидково Мукачівського району Закарпатської області з одночасним уточненням обсягів міжбюджетних трансфертів у додатку N 6 до цього Закону за результатами відповідного приєднання у 2018 році.

16. Кабінету Міністрів України внести до 1 березня 2019 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що регулюють орендні відносини та діяльність господарських товариств, передбачивши норму, відповідно до якої передача в оренду державного майна, закріпленого за акціонерними товариствами та їх дочірніми підприємствами на праві господарського відання і яке не використовується для виконання державою своїх функцій та не забезпечує обороноздатності держави, її економічної незалежності; переданого до статутного капіталу акціонерних товариств на праві господарського відання; щодо якого до статутного капіталу внесено право господарського відання на майно, здійснюється виключно на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна.

17. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2019 року за результатами виконання місцевих бюджетів подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік у частині збільшення освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

18. Кабінету Міністрів України під час розподілу коштів загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами розвитку агропромислового комплексу на 2019 рік передбачити спрямування коштів на компенсацію вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна та обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників.

19. Кабінету Міністрів України на основі результатів моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого півріччя 2019 року розглянути питання щодо збільшення видатків на державну підтримку тваринництва, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), фінансову підтримку сільгосптоваровиробників, розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, реалізацію інфраструктурних проектів, визначених Кабінетом Міністрів України.

20. Кабінету Міністрів України під час розподілу коштів за спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" (код 3111020) передбачити спрямування коштів за такими пріоритетними напрямами:

покращення стану автомобільної дороги М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка на відрізку Умань - Кропивницький (окремими ділянками);

покращення стану автомобільної дороги Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) на ділянці км 19+386 - км 27+553;

покращення стану автомобільної дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка в межах Сумської області (окремими ділянками);

покращення стану автомобільної дороги Н-12 Суми - Полтава в межах Сумської області (окремими ділянками);

проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав на ділянці км 38+858 - км 69+938 (окремими ділянками);

покращення стану автомобільної дороги Н-13 Львів - Самбір - Ужгород км 16+000 - км 72+757;

будівництво мосту через р. Прут на км 9+510 автомобільної дороги Т 26-06 /Н-03/ - Новоселиця - Герца - контрольно-пропускний пункт "Дяківці";

покращення стану автомобільної дороги Т-16-10 /Н-33/ - Приморське - Жовтий Яр - Татарбунари з під'їздом до смт Сергіївки;

покращення стану автомобільної дороги Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг);

проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Н-01 Київ - Знам'янка на ділянці км 183+717 - км 198+610;

реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області".

21. Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо продовження у 2019 році експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг за рахунок частини перевиконання загального обсягу митних платежів.

22. Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо передбачення у складі спеціального фонду державного бюджету на 2019 рік видатків на фінансове забезпечення заходів з реалізації державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

23. Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо передбачення видатків державного бюджету на фінансове забезпечення облаштування інфраструктури військових підрозділів, що розташовуються на острові Зміїний.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 листопада 2018 року
N 2629-VIII

  

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Доходи Державного бюджету України на 2019 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

1026131809,2

928507915,0

97623894,2

40000000

Офіційні трансферти

6828681,0

6828681,0

 

41010100

Реверсна дотація

6828681,0

6828681,0

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

1019303128,2

921679234,0

97623894,2

10000000

Податкові надходження

860659280,7

807772899,4

52886381,3

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

201675258,4

201675258,4

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

106155258,4

106155258,4

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

95520000,0

95520000,0

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

58302020,0

57828220,0

473800,0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

697900,0

409900,0

288000,0

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

1021900,0

836100,0

185800,0

13030000

Рентна плата за користування надрами

52538980,1

52538980,1

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

3656300,0

3656300,0

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

6166175,0

6166175,0

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

40142567,2

40142567,2

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2573937,9

2573937,9

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

2595700,0

2595700,0

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1447539,9

1447539,9

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

277623,4

277623,4

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

1169916,5

1169916,5

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

565077466,0

519789966,0

45287500,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

85922861,0

77342861,0

8580000,0

14020100

Спирт

150000,0

150000,0

 

14020200

Лікеро-горілчана продукція

6805000,0

6805000,0

 

14020300

Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий

1245000,0

1245000,0

 

14020400

Пиво

4712000,0

4712000,0

 

14020600

Тютюн та тютюнові вироби

56721000,0

56721000,0

 

14020800

Транспортні засоби

122000,0

30500,0

91500,0

14021300

Електрична енергія

6221000,0

6221000,0

 

14021900

Пальне

9796861,0

1308361,0

8488500,0

14022300

Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий

150000,0

150000,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

44310605,0

8133105,0

36177500,0

14030200

Лікеро-горілчана продукція

779000,0

779000,0

 

14030300

Виноробна продукція

181000,0

181000,0

 

14030400

Пиво

81000,0

81000,0

 

14030600

Тютюн та тютюнові вироби

970000,0

970000,0

 

14030800

Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів")

3884000,0

971000,0

2913000,0

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

22000,0

22000,0

 

14031200

Транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів"

221000,0

 

221000,0

14031900

Пальне

38136605,0

5093105,0

33043500,0

14032000

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

36000,0

36000,0

 

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

94600000,0

94600000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів

340244000,0

339714000,0

530000,0

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

31544000,0

25419500,0

6124500,0

15010000

Ввізне мито

30793000,0

24668500,0

6124500,0

15020000

Вивізне мито

751000,0

751000,0

 

19000000

Інші податки та збори

4060536,3

3059955,0

1000581,3

19010000

Екологічний податок

4060367,3

3059786,0

1000581,3

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства

169,0

169,0

 

20000000

Неподаткові надходження

155386851,0

112529240,7

42857610,3

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

95378551,7

94923440,1

455111,6

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

44544000,0

44544000,0

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

47600000,0

47600000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

328193,0

328193,0

 

21080000

Інші надходження

2906358,7

2451247,1

455111,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

9588208,2

4767633,5

4820574,7

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1610792,9

923400,6

687392,3

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

14439,0

14439,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

5978,0

5978,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

19000,0

19000,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

29000,0

29000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

670,0

670,0

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

10000,0

10000,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

2000,0

2000,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3700,0

3700,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

200000,0

200000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

350,0

350,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

160,4

160,4

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

169,2

169,2

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

611018,3

 

611018,3

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

200904,0

200904,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

509160,0

432786,0

76374,0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

4244,0

4244,0

 

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

3774365,5

 

3774365,5

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

865950,4

865950,4

 

22070000

Виконавчий збір

660633,8

330316,9

330316,9

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

1200000,0

1200000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

1166000,0

1166000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

176965,6

176965,6

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

28500,0

 

28500,0

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

28500,0

 

28500,0

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

105000,0

105000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

16766127,9

12838167,1

3927960,8

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

60521,0

60521,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

36583,0

36583,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

12690,0

6345,0

6345,0

24060000

Інші надходження

6355069,8

2433454,0

3921615,8

24060300

Інші надходження

5178530,0

2358530,0

2820000,0

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

1084,0

1084,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

369200,0

73840,0

295360,0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

20855,8

 

20855,8

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

785400,0

 

785400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

2397949,0

2397949,0

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

827593,0

827593,0

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

1569506,0

1569506,0

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

450,0

450,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

400,0

400,0

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

425731,5

425731,5

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

7477583,6

7477583,6

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

337107,5

337107,5

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

3623604,9

3623604,9

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

1280077,9

1280077,9

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

2236793,3

2236793,3

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

33653963,2

 

33653963,2

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

33412023,1

 

33412023,1

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

241940,1

 

241940,1

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1235326,1

38932,1

1196394,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

29109,0

29109,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

23909,0

23909,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

5200,0

5200,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

1195894,0

 

1195894,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

1185894,0

 

1185894,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

10000,0

 

10000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

10323,1

9823,1

500,0

33010000

Кошти від продажу землі

9323,1

9323,1

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

1000,0

500,0

500,0

40000000

Офіційні трансферти

1854286,8

1338161,8

516125,0

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1854286,8

1338161,8

516125,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

603161,8

603161,8

 

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

20000,0

 

20000,0

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1231125,0

735000,0

496125,0

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

496125,0

 

496125,0

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

735000,0

735000,0

 

50000000

Цільові фонди

167383,6

 

167383,6

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

167383,6

 

167383,6 

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Фінансування Державного бюджету України на 2019 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальне фінансування

89989320,0

69617200,0

20372120,0

400000

Фінансування за борговими операціями

73678465,1

52517200,0

21161265,1

401000

Запозичення

345925613,8

324764348,7

21161265,1

401100

Внутрішні запозичення

202019348,7

202019348,7

 

401200

Зовнішні запозичення

143906265,1

122745000,0

21161265,1

402000

Погашення

-272247148,7

-272247148,7

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-150480113,6

-150480113,6

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-121767035,1

-121767035,1

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

17100000,0

17100000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

17100000,0

17100000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-789145,1

 

-789145,1

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-792145,1

 

-792145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

3000,0

 

3000,0

602100

На початок періоду

3000,0

 

3000,0 

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО:

1005767548,6

914638762,8

168394725,3

8016938,3

89628785,8

106362449,0

53224087,8

5295850,3

2064039,3

53138361,2

1112129997,6

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

1964043,1

1866522,7

1079224,0

47274,6

97520,4

6303,6

5745,0

1968,5

 

558,6

1970346,7

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

1964043,1

1866522,7

1079224,0

47274,6

97520,4

6303,6

5745,0

1968,5

 

558,6

1970346,7

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

1089897,5

1012137,5

496372,5

 

77760,0

 

 

 

 

 

1089897,5

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

829374,3

809613,9

582851,5

47274,6

19760,4

6303,6

5745,0

1968,5

 

558,6

835677,9

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"

44771,3

44771,3

 

 

 

 

 

 

 

 

44771,3

0300000

 

Державне управління справами

2166360,6

1924374,0

927939,9

110631,5

241986,6

308837,3

272976,1

91759,3

51787,6

35861,2

2475197,9

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2135181,9

1893195,3

904737,1

109746,4

241986,6

308837,3

272976,1

91759,3

51787,6

35861,2

2444019,2

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

944473,3

943045,6

324488,7

49929,2

1427,7

2700,0

2700,0

840,0

50,0

 

947173,3

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

20572,8

20572,8

 

 

 

 

 

 

 

 

20572,8

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

7908,3

7908,3

1124,6

3095,2

 

59884,5

59184,5

19157,5

24340,7

700,0

67792,8

0301080

0150

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

103998,9

 

 

 

103998,9

1384,5

 

 

 

1384,5

105383,4

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

173257,1

173257,1

110986,4

5957,6

 

105732,0

103762,2

60337,6

18900,1

1969,8

278989,1

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

44881,2

43631,2

29316,7

6516,2

1250,0

37463,0

35936,1

5990,3

2671,4

1526,9

82344,2

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

731378,8

641378,8

438820,7

44248,2

90000,0

101673,3

71393,3

5433,9

5825,4

30280,0

833052,1

0301360

0829

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

61201,5

61201,5

 

 

 

 

 

 

 

 

61201,5

0301460

0829

Виплата Державних премій України

2200,0

2200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2200,0

0301480

0734

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

0301490

0731

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"

5310,0

 

 

 

5310,0

 

 

 

 

 

5310,0

0301500

0490

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

0301840

0829

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

31178,7

31178,7

23202,8

885,1

 

 

 

 

 

 

31178,7

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

31178,7

31178,7

23202,8

885,1

 

 

 

 

 

 

31178,7

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

1812368,7

1559257,3

870388,4

44939,2

253111,4

20342,9

20038,8

8492,0

3191,4

304,1

1832711,6

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

1099004,6

888423,1

386980,3

26836,0

210581,5

20038,7

19823,6

8492,0

3191,4

215,1

1119043,3

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

924289,0

778562,9

340820,2

25118,6

145726,1

20038,7

19823,6

8492,0

3191,4

215,1

944327,7

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

13461,1

13461,1

 

 

 

 

 

 

 

 

13461,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

75181,8

60526,4

32787,3

1244,3

14655,4

 

 

 

 

 

75181,8

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

20563,4

20363,4

13372,8

439,8

200,0

 

 

 

 

 

20563,4

0411170

0490

Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

0411190

0990

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

15000,0

15000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0

0411200

0150

Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

509,3

509,3

 

33,3

 

 

 

 

 

 

509,3

0416000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

48421,5

25521,5

16179,4

339,1

22900,0

 

 

 

 

 

48421,5

0416010

0470

Керівництво та управління у сфері електронного урядування

24521,5

22521,5

16179,4

339,1

2000,0

 

 

 

 

 

24521,5

0416030

0470

Електронне урядування

23900,0

3000,0

 

 

20900,0

 

 

 

 

 

23900,0

0417000

 

Державна аудиторська служба України

664942,6

645312,7

467228,7

17764,1

19629,9

304,2

215,2

 

 

89,0

665246,8

0417010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

664942,6

645312,7

467228,7

17764,1

19629,9

304,2

215,2

 

 

89,0

665246,8

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1304278,4

1000698,4

820244,6

 

303580,0

 

 

 

 

 

1304278,4

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1230698,4

1000698,4

820244,6

 

230000,0

 

 

 

 

 

1230698,4

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

1230698,4

1000698,4

820244,6

 

230000,0

 

 

 

 

 

1230698,4

0426000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України (загальнодержавні видатки та кредитування)

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

0426030

0470

Національна програма інформатизації

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

0500000

 

Державна судова адміністрація України

11112265,5

10953265,5

8814858,1

324317,1

159000,0

3000000,0

1800803,3

558096,3

20000,6

1199196,7

14112265,5

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

11112265,5

10953265,5

8814858,1

324317,1

159000,0

3000000,0

1800803,3

558096,3

20000,6

1199196,7

14112265,5

0501020

0330

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

11107265,5

10948265,5

8814858,1

324317,1

159000,0

3000000,0

1800803,3

558096,3

20000,6

1199196,7

14107265,5

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0

0550000

 

Верховний Суд

1338873,2

1215522,9

1001421,6

12147,7

123350,3

771365,5

692034,7

444741,4

10090,5

79330,8

2110238,7

0551000

 

Апарат Верховного Суду

1338873,2

1215522,9

1001421,6

12147,7

123350,3

771365,5

692034,7

444741,4

10090,5

79330,8

2110238,7

0551010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом

1338873,2

1215522,9

1001421,6

12147,7

123350,3

771365,5

692034,7

444741,4

10090,5

79330,8

2110238,7

0800000

 

Конституційний Суд України

267769,3

240503,9

187701,9

4625,8

27265,4

 

 

 

 

 

267769,3

0801000

 

Конституційний Суд України

267769,3

240503,9

187701,9

4625,8

27265,4

 

 

 

 

 

267769,3

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

267769,3

240503,9

187701,9

4625,8

27265,4

 

 

 

 

 

267769,3

0850000

 

Вищий антикорупційний суд

318130,0

211685,8

159599,2

1478,0

106444,2

 

 

 

 

 

318130,0

0851000

 

Апарат Вищого антикорупційного суду

318130,0

211685,8

159599,2

1478,0

106444,2

 

 

 

 

 

318130,0

0851010

0330

Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

241181,9

160838,3

120015,4

1136,9

80343,6

 

 

 

 

 

241181,9

0851020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду

76948,1

50847,5

39583,8

341,1

26100,6

 

 

 

 

 

76948,1

0900000

 

Генеральна прокуратура України

7261747,3

7052513,4

5233181,5

162297,9

209233,9

8037,1

8037,1

4000,0

1227,7

 

7269784,4

0901000

 

Генеральна прокуратура України

7261747,3

7052513,4

5233181,5

162297,9

209233,9

8037,1

8037,1

4000,0

1227,7

 

7269784,4

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

7118489,1

6910995,7

5126826,6

160903,1

207493,4

8037,1

8037,1

4000,0

1227,7

 

7126526,2

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

128167,1

127161,9

95821,3

1328,0

1005,2

 

 

 

 

 

128167,1

0901040

0360

Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

15091,1

14355,8

10533,6

66,8

735,3

 

 

 

 

 

15091,1

0950000

 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

27000,0

27000,0

19554,3

1152,9

 

3000,0

 

 

 

3000,0

30000,0

0951000

 

Апарат Вищого суду з питань інтелектуальної власності

27000,0

27000,0

19554,3

1152,9

 

3000,0

 

 

 

3000,0

30000,0

0951010

0330

Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності

15063,5

15063,5

10775,3

807,0

 

2485,7

 

 

 

2485,7

17549,2

0951020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності

11936,5

11936,5

8779,0

345,9

 

514,3

 

 

 

514,3

12450,8

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

72365464,8

66415669,1

48333041,6

1618999,9

5949795,7

10758432,8

6021237,2

1598741,6

127286,0

4737195,6

83123897,6

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

6501392,4

5507569,9

3615535,3

284788,4

993822,5

5682035,8

1475964,1

283796,4

32628,6

4206071,7

12183428,2

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

455626,0

455626,0

369151,0

 

 

 

 

 

 

 

455626,0

1001050

0310

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

4238771,3

3784449,2

2417898,4

182433,0

454322,1

1264827,2

1171048,0

85170,8

18311,0

93779,2

5503598,5

1001080

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

1439266,2

1249265,8

824229,0

102260,5

190000,4

319795,8

304916,1

198625,6

14317,6

14879,7

1759062,0

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

5289,6

5289,6

4256,9

94,9

 

 

 

 

 

 

5289,6

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

22939,3

12939,3

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

22939,3

1001220

0310

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

339500,0

 

 

 

339500,0

4097412,8

 

 

 

4097412,8

4436912,8

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

10769231,2

9372723,7

6610362,1

249083,5

1396507,5

37078,2

30316,7

9133,0

2234,0

6761,5

10806309,4

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

256929,9

256929,9

213701,9

 

 

 

 

 

 

 

256929,9

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

9277483,2

8522964,0

5978758,2

229764,3

754519,2

24330,5

22687,0

4344,7

1547,7

1643,5

9301813,7

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

479030,6

461279,8

318270,7

19319,2

17750,8

7629,7

7629,7

4788,3

686,3

 

486660,3

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

155787,5

131550,0

99631,3

 

24237,5

 

 

 

 

 

155787,5

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

1002600

0310

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

 

 

 

 

 

5118,0

 

 

 

5118,0

5118,0

1003000

 

Національна гвардія України

11558832,7

10071470,5

6772540,8

214248,9

1487362,2

835096,9

531350,0

314177,5

2729,2

303746,9

12393929,6

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

301230,9

301230,9

251509,7

 

 

 

 

 

 

 

301230,9

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

10303728,5

9049754,5

6007781,3

195734,9

1253974,0

727101,8

514764,9

308895,9

979,2

212336,9

11030830,3

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами

658575,8

640265,6

456583,8

16700,0

18310,2

5481,0

5381,0

3625,1

284,4

100,0

664056,8

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

95297,5

80219,5

56666,0

1814,0

15078,0

12666,3

11204,1

1656,5

1465,6

1462,2

107963,8

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200000,0

 

 

 

200000,0

89847,8

 

 

 

89847,8

289847,8

1004000

 

Державна міграційна служба України

1436948,7

1430255,1

866273,3

54346,6

6693,6

2939213,3

2761530,2

263320,4

10190,6

177683,1

4376162,0

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

84537,2

79818,5

55749,6

3512,2

4718,7

14588,0

13023,3

9592,8

1320,1

1564,7

99125,2

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1350894,3

1348919,4

810523,7

50834,4

1974,9

2924625,3

2748506,9

253727,6

8870,5

176118,4

4275519,6

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1517,2

1517,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1517,2

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

12617122,2

11280078,0

9061104,1

189686,5

1337044,2

1172353,4

1130210,8

713280,6

64326,9

42142,6

13789475,6

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

169615,5

169615,5

127916,2

5100,0

 

 

 

 

 

 

169615,5

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

368478,9

358415,4

274194,4

10166,8

10063,5

42418,6

37321,8